artikel 13 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij IkRegelHet.
  2. Deze voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website www.ikregelhet.com
  3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met IkRegelHet.
  1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mail sturen aan: info@ikregelhet.com

Dalinique Plender IkRegelHet, 2013

Kamer van Koophandel Rotterdam, nummer 53294858

 

Download PDF